نیک‌نگاه
نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزی دبیرستان نیکان
ورود/ثبت‌نام
Logo

تبلیغ به زبان انگلیسی

عکس
مصطفی
جعفری همدانی

ایده‌ی کلاس طاها به زبان انگلیسی از رهگذر تلاقی دو نیاز مهم، یعنی ضرورت آشنایی دانش آموزان با زبان انگلیسی به عنوان ابزار تعامل با دنیای معاصر از یکسو، و لزوم تعمیق بنیاد های مکتب حقه تشیع در جان و روان آنان از دیگر سو متولد شد. نقشه راهبردی ما در کلاس طاها به زبان انگلیسی، با در نظر گرفتن دو نیاز فوق، مبتنی بر چندین هدف شکل گرفت؛ اول آشنایی با افراد فعال در حوزه تبلیغ به زبان انگلیسی و همچنین معرفی منابع مربوطه، دوم تقویت دانش زبانی دانش آموزان نسبت به ادبیاتی که نوعا توسط افراد و منابع فوق به کار گرفته می شود، چه در حوزه واژگان، ساختار های زبانی، نوشتار، شنیدار و گفتار، سوم فراگیری مقدماتی از مهارت ترجمه انگلیسی به فارسی به منظور تسهیل امر انتقال محتوای دینی و نهایتا چهارم آشنایی با ابزار ها و نرم افزار های تولید محتوا به منظور تولید و ارائه هر چه بهتر مطالب دینی گردآوری شده. 

 


پروژه‌ها