نیک‌نگاه
نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزی دبیرستان نیکان
ورود/ثبت‌نام
Logo

هوش مصنوعی

عکس
امیررضا
کرباسچیان
عکس
محمدعلی
جوادی‌نسب
عکس
محمدعلی
خدابنده‌لو
عکس
علیرضا
حبیب‌زاده

معرفی رشته

کلاس هوش مصنوعی (AI) با هدف کسب مهارت های هوش مصنوعی، برنامه نویسی، پژوهش و کار گروهی در دوره جوانه ارائه گردیده است. در این دوره سه مرحله آموزش، پژوهش و پیاده سازی در نظر گرفته شده است و در صورت موفقیت در این سه مرحله، دانش آموزان تجربه پیاده سازی یک محصول حداقلی مبتنی بر AI را پیدا می کنند. 

مرحله آموزش به صورت یادگیری الکترونیکی یا یادگیری معکوس صورت می گیرد و شامل یادگیری برنامه نویسی به زبان پایتون، مفاهیم تئوری و عملی یادگیری ماشین و اصول توسعه برنامه است. موازی با مرحله آموزش، مرحله پژوهش نیز انجام می شود. در این مرحله دانش آموزان مسائل محیط اطراف خود را یافته و پس از بحث و بررسی، بهترین مسائل گزینش می شود. سپس مبتنی بر مسائل گزینش شده گروه بندی صورت گرفته و هر گروه برای مسئله خود به یافتن راه حل های مناسب موجود در محیط هایی مثل github می پردازد. در مرحله پیاده سازی بهترین راه حل های پیدا شده تحلیل و اجرا می شوند و برای ارتقای قابلیت ها و رفع نواقص آن ها برنامه ریزی می شود.


پروژه‌ها